Air Purifier

เครื่องฟอกอากาศ MEX รุ่น PURIFINA

SKU: PurifinaPRODUCT FEATURES

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพในการกรองเฟอร์มาลดีไฮด์ 89.9%

ประสิทธิภาพในการกรองจุลินทรีย์ 84.9%

ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง PM2.5 88%

การทำงาน / การดูแลรักษา / การใช้งาน

1.เมื่อใช้งานเครื่องสร้างประจุลบ Anion Generator  ประจุลบจะจับฝุ่นตกอยู่แถวบริเวณเครื่อง จึงควรทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วางเครื่องฟอกอากาศ

2. ควรถอดไส้กรองอากาศมาทำความสะอาดทุกๆ 2-3 อาทิตย์ ทำความสะอาดโดยใช้แปรงขนอ่อน และควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุก 6 เดือน หากมลพิษเยอะ ควรเปลี่ยนทุก 3 เดือน

3. ใช้ฟอกอากาศในพื้นที่ส่วนตัว ขนาดไม่เกิน 12 ตรม.

4. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

5. สีขาวมุก

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค

1. น้ำหนักสินค้า 1.3 KG

2. ขนาด W19 H23.8 L19 cm

PRODUCT REVIEW