Chimny Hood

เครื่องดูดควันกระโจม MEX รุ่น KV7269X60

SKU: KV7269X60PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติ        
• เครื่องดูดควันแบบกระโจมกระจกโค้ง ขนาด 60 ซม.
• มอเตอร์ดูดควัน 280 วัตต์  
• กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
• กำลังดูดสุทธิสูงสุด 700 ลบ.ม./ชม.  
• ปรับระดับความแรงมอเตอร์ได้ 3 ระดับ
• ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง ( 2 x 1.5 วัตต์ )
• ใช้กับระบบดูดอากาศออกภายนอกเท่านั้น

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค        
• ขนาดสินค้า : กว้าง x ลึก x สูง : 59.5 x 47.0 x 52.3 - 97.3 ซม. 
• อัตราการกินไฟ  : 283 วัตต์ , 220 โวลท์ , 50 เฮิรต์.
• ใช้ท่อนำอากาศขนาด ø 150 มม.  
           
ข้อมูลผลิตภัณฑ์        
• น้ำหนักสินค้า : 13.00 กก.      
• น้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ : 15.00 กก.
• ขนาดกล่องสินค้า : 64.0 (ลึก) x 40.0 (กว้าง) x 54.5 (สูง) ซม.

PRODUCT REVIEW