Chimny Hood

เครื่องดูดควัน MEX รุ่น KF1610X90AL

SKU: KF1610X90AL

17,000.00

13,900.00 บาท

              


PRODUCT FEATURES

 

คุณสมบัติ

 • เครื่องดูดควันแบบกระโจมสเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.
 • มอเตอร์ดูดควันอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ 340 วัตต์
 • กาลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,200 ลบ.ม/ซม.
 • กาลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 1,000 ลบ.ม/ซม.
 • ปรับระดับความแรงมอเตอร์ได้ 3 ระดับ.
 • ไฟส่องสว่างแบบฮาโลเจน 2 ดวง. (2x20 วัตต์)
 • ใช้ได้กับการดูดอากาศภายนอกอาคารเท่านั้น

 

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง : 89.8 x 50.2 x 59.5-99.0 ซม.
 • ใช้ท่อนาอากาศขนาด 150 มม.
 • อัตราการกินไฟสูงสุด : 380 วัตต์ 2 แอมป์

 

PRODUCT REVIEW