Island Hood

เครื่องดูดควันกลางห้อง MEX รุ่น IS901X90 (กระจกตรง)

SKU: IS901X90PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติ

 

  • เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางห้องกระจกตรง ขนาด 90 ซม.
  • มอเตอร์ดูดควันอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ 380 วัตต์.
  • กาลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,188 ลบ.ม/ซม.
  • กาลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 950 ลบ.ม/ซม.
  • ควบคุมการทางานของเครื่องด้วย Remote control.
  • ไฟส่องสว่างแบบ LED 4 ดวง (4x3 วัตต์)
  • ใช้ได้กับการดูดอากาศภายนอกอาคารเท่านั้น

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง : 90.0 x 60.0 x 62.0-87.0 ซม
  • ใช้ท่อนาอากาศขนาด 150 มม.
  • อัตราการกินไฟสูงสุด :392 วัตต์ 1.78 แอมป์.

PRODUCT REVIEW