Multi-Point Water Heater

เครื่องทำน้ำร้อน MEX MULTI-POINT รุ่น CUBE8000R : 8000W

SKU: CUBE8000R

11,000.00

7,990.00 บาท

              


PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติ

 

 • เครื่องทำน้ำร้อน ชนิด 8,000 วัตต์.
 • ออกแบบภายในใหม่ แยกส่วนระหว่างหม้อต้มทองแดงและชุดแผงควบคุมพร้อมฝาครอบแผงควบคุม ปลอดภัยมากกว่า.
 • ควบคุมการทำงานของขดลวดทำความร้อนด้วยชุดควบคุม 2 ชุด ให้ทำงานปลอดภัยมากขึ้น.
 • ใช้ TURBINE FLOW SENSOR ที่ตรวจจับการไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ และทำงานที่แรงดันน้ำต่ำกว่า.
 • ด้วยระบบ THERMISTER ที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิของน้ำอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ.
 • ระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภายใน 0.1 วินาที.
 • ปรับระดับควำมร้อนได้ 3 ระดับ.
 • รับประกันคุณภำพสินค้ำ 2 ปี.
 • รับประกันหม้อต้มทองแดง 5 ปี.

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค

 

 • ขนาด : สูง x กว้าง x ลึก : 29.0 x 22.0 x 9.0 ซม.
 • อัตราการกินไฟสูงสุด : 8,000 วัตต์.
 • แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวทล์.
 • ความถี่ไฟฟ้า : 50 เฮิร์ต.
 • กระแสไฟฟ้า : 36.36 แอมแปร์.
 • ขนาดสายไฟ (ตร.มม2.) : 3 x 6 (THW)
 • ต้องต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม

 

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

 • น้ำหนักสินค้า : 2.27 กิโลกรัม.
 • น้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ : 2.82 กิโลกรัม.
 • ขนาดกล่องสินค้ำ : 26.0(ลึก) x 33.5(กว้าง) x 14.5(สูง) ซม.

PRODUCT REVIEW