เกลือสำหรับเครื่องกรองน้ำ

SKU: Salt Tablets

390.00

285.00 บาท

              


PRODUCT FEATURES

เกลือบริสุทธิ์แบบเม็ด SALT TABLETS สำหรับล้าง เพื่อฟื้นฟูสารกรองเรซี่นโดยตรง มีความบริสุทธิ์สูงแคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ที่ต่ำกว่าเกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิ่นทั่วไป ยืดอายุการทำงานของเรซิ่นให้ยาวนานขึ้น

 • เกลือเม็ดบริสุทธิ์ NaCl 2 99.8%
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของทวีปยุโsป EN 973 A
 • สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน คุณภาพของน้ำเกลือจะใสสะอาด
 • ไม่มีกากตะกอนของดิน หิน ทรายและโคลนหลังการ ละลาย ทำให้ช่วยประหยัดเวลาการขุดลอกและกำจัดกากตะกอน

TECHNICAL DATA

Parameters Sales guarantees
Sodium chloride (NaCl) 99.8%
Moisture Content ≤ 0.6%
Water-Insoluble Matter ≤0.05%
Ca2 + Mg2 ≤ 20 ppm
Pb ≤ 1.0ppm
As ≤ 0.3ppm
Cd ≤ 0.5 ppm
Hg ≤ 0.1 ppm
Cr ≤ 0.5ppm
Ni ≤ 0.5ppm
Sb ≤ 2.0 ppm
Se

≤ 2.0 ppm

Br ≤ 150 ppm

PRODUCT REVIEW