Sink

อ่างล้างจานแกรนิต 2 หลุม METRIX รุ่น DELLA450

SKU: DELLA450

19,900.00

14,500.00 บาท

              


PRODUCT FEATURES

อ่างล้างจานแกรนิต 2 หลุม METRIX รุ่น DELLA450

 • อ่างล้างจานแกรนิต METRIX ชนิด 2 หลุม
 • เนื้อแกรนิตสังเคราะห์ NOUVO+GRANITO สีครีม
 • หลุมล้าง 2 หลุม ขนาดหลุม 48.0 x 45.0 ซม., 30.0 x 45.0 ซม.
 • หลุมลึก 23.0 ซม.
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งหลุมซ้ายและหลุมขวา
 • สะดืออ่างขนาด 3 1/2" พร้อมท่อน้้าล้นและท่อกันกลิ่น (P-TRAP)

TECHNICAL DATA

 • ขนาดอ่าง : 86.4 x 50.3 ซม.
 • ขนาดช่องเฟอร์นิเจอร์ : 84.0 x 48.0 ซม.
 • น้ำหนักสินค้า : 18.12 กก.
 • น้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ : 19.34 กก.
 • ขนาดกล่องสินค้า : 58.0 (กว้าง) x 94.0 (ลึก) x 29.0 (สูง) ซม.

PRODUCT REVIEW